1. Phạm vi

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này thông báo cho bạn về loại, mức độ và mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân trên trang web https://www.naga.com (sau đây gọi là "Trang Web") của The NAGA Group AG (sau đây gọi là "chúng tôi"). Chúng tôi là người kiểm soát dữ liệu của tất cả dữ liệu cá nhân được thu thập trên Trang web, trừ khi tuyên bố bảo vệ dữ liệu này có chứa các tuyên bố sai lệch.

Bạn có thể gửi các truy vấn của mình cho nhóm bảo vệ dữ liệu tại The NAGA Group AG theo địa chỉ email sau: info@naga.com

Dữ liệu cá nhân được định nghĩa là thông tin hỗ trợ xác định một người, do đó, chi tiết, có thể được liên kết với một người. Dữ liệu này thường bao gồm tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của họ. Ngoài ra, dữ liệu kỹ thuật thuần túy, có thể được liên kết với một người, được coi là dữ liệu cá nhân.

2. Tự động thu thập dữ liệu truy cập / tập tin nhật ký máy chủ

Mỗi lần truy cập vào Trang web, chúng tôi sẽ tự động thu thập hàng loạt dữ liệu kỹ thuật, đó là dữ liệu cá nhân.

Đó là:

  • Địa chỉ IP của người dùng

  • Tên của Trang web hoặc tập tin đã truy cập

  • Ngày và giờ truy cập

  • Số lượng dữ liệu truyền

  • Thông báo truy cập thành công

  • Loại và phiên bản trình duyệt

  • Hệ điều hành của người dùng

  • Loại phần mềm đầu cuối của người dùng, bao gồm địa chỉ MAC

  • URL giới thiệu (trang web đã truy cập trước đó)

Dữ liệu này không được hợp nhất với dữ liệu cá nhân khác mà bạn chủ động gửi trong phạm vi của Trang web.

3. Địa chỉ IP là gì

Mỗi thiết bị (ví dụ, điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC) được kết nối với Internet có địa chỉ IP được phân bổ. Địa chỉ IP này phụ thuộc vào loại truy cập Internet mà thiết bị hiện đang được kết nối với Internet. Đó có thể là địa chỉ IP mà nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn đã phân bổ cho bạn, ví dụ: nếu bạn được kết nối với Internet từ nhà của bạn thông qua mạng LAN không dây. Tuy nhiên, đó cũng có thể là địa chỉ IP mà nhà cung cấp mạng di động của bạn đã cấp cho bạn hoặc địa chỉ IP của nhà cung cấp mạng LAN không dây công cộng hoặc riêng hoặc cổng truy cập Internet khác. Ở dạng phổ biến nhất hiện nay (IPv4), địa chỉ IP bao gồm khối bốn số. Hầu hết, bạn với tư cách là người dùng cá nhân sẽ không sử dụng địa chỉ IP nhất quán, vì nhà cung cấp của bạn chỉ cấp phát tạm thời cho bạn (còn gọi là địa chỉ IP động). Về cơ bản, việc phân bổ rõ ràng dữ liệu người dùng sẽ dễ dàng hơn với một địa chỉ IP nhất quán (còn gọi là "địa chỉ IP tĩnh"). Ngoài mục đích theo dõi truy cập trái phép vào dịch vụ Internet của mình, chúng tôi thường không sử dụng dữ liệu này liên quan đến các cá nhân, mà chỉ nhằm mục đích đánh giá ẩn danh Trang web nào của chúng tôi được yêu thích, Trang web này được truy cập bao nhiêu lần một ngày, v.v.

4. Cookie

Cookie là các tập tin văn bản nhỏ mà trình duyệt tương ứng đã sử dụng lưu vào thiết bị của bạn khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Theo cách này, các dịch vụ Trang web riêng lẻ có thể "nhận ra" và "ghi nhớ" cài đặt của bạn. Một mặt, điều này phục vụ sự thân thiện với người dùng của Trang web và do đó dành cho người dùng (ví dụ: lưu trữ dữ liệu đăng nhập). Mặt khác, cookie được sử dụng để ghi lại việc sử dụng Trang web bằng thống kê và sử dụng dữ liệu được thu thập theo cách này để phân tích và quảng cáo.

Một số cookie sẽ tự động bị xóa khỏi thiết bị của bạn ngay khi bạn rời khỏi Trang web một lần nữa (được gọi là cookie phiên). Các cookie khác được lưu trữ trong một thời gian nhất định, không quá hai năm trong trường hợp riêng lẻ (cookie liên tục). Ngoài ra, chúng tôi cũng đặt cookie của bên thứ ba, được quản lý bởi các bên thứ ba, để cung cấp các dịch vụ cụ thể.

Bạn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng cookie. Hầu hết trình duyệt cung cấp tùy chọn để giới hạn hoặc ngăn chặn hoàn toàn việc lưu trữ cookie. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng việc sử dụng và sự thoải mái khi sử dụng bị hạn chế nếu không có cookie.

5. Tạo liên hệ

Sau khi liên hệ với chúng tôi (ví dụ: qua công thức liên hệ hoặc email), chi tiết của người dùng được lưu trữ cho mục đích xử lý yêu cầu của bạn và trong trường hợp truy vấn tiếp theo.

6. Google Analytics

Trang web này sử dụng Google Analytics, dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc. ("Google"). Google analytics đặt một số cookie (xem ở trên) để xác định trình duyệt của bạn. Thông thường, thông tin mà cookie tạo ra về việc bạn sử dụng Trang web này, được truyền đến máy chủ Google ở Mỹ và được lưu trữ ở đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã kích hoạt chức năng ẩn danh IP trên Trang web này, do đó trước tiên Google sẽ rút ngắn địa chỉ IP của bạn trong các quốc gia thành viên EU hoặc các quốc gia khác tham gia Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu. Địa chỉ IP đầy đủ chỉ được truyền đến một máy chủ Google ở ​​Mỹ trong các trường hợp đặc biệt và được rút ngắn ở đó. Theo lệnh của nhà điều hành Trang web này, Google sẽ sử dụng thông tin này để phân tích việc sử dụng Trang web của bạn, để tổng hợp báo cáo về các hoạt động của Trang web và cung cấp thêm dịch vụ cho nhà điều hành Trang web liên quan đến việc sử dụng Trang web và Internet . Địa chỉ IP, được trình duyệt của bạn truyền trong phạm vi Google Analytics, không được hợp nhất với dữ liệu khác của Google.

Bạn có thể ngăn Google thu thập dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn được tạo bởi cookie (bao gồm địa chỉ IP của bạn) và xử lý dữ liệu này, bằng cách tải xuống và cài đặt plug-in cho trình duyệt của bạn, sẵn có trong liên kết này.

7. Thay đổi, đính chính và cập nhật

Theo yêu cầu, bạn có quyền nhận thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân, được lưu trữ về bạn bất cứ lúc nào, miễn phí. Ngoài ra, bạn có quyền đính chính dữ liệu sai và quyền chặn và xóa dữ liệu cá nhân của bạn đến mức không có nghĩa vụ lưu trữ hợp pháp hoặc hoạt động được quy định cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu. Về vấn đề này, bạn có thể liên hệ với info@naga.com bất cứ lúc nào.

8. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân miễn là điều này là cần thiết để thực hiện các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc bạn đã đồng ý với chúng tôi, trừ khi luật pháp quy định khác.

9. Chuyển thông tin cho bên thứ ba và quốc tế

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các thực thể khác trong The NAGA Group AG cũng như các bên thứ ba nhưng chỉ với mục đích cung cấp bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu hỗ trợ nào bạn gửi qua email hoặc biểu mẫu liên hệ. Với mục đích đó và chỉ khi cần thiết, dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được gửi, lưu trữ và/hoặc sử dụng ở một quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) không cung cấp mức độ bảo vệ tương tự như EEA. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý cho chúng tôi làm điều này.

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo mật và bảo vệ theo các nghĩa vụ và tiêu chuẩn pháp lý của chúng tôi. Nếu không thể thực hiện điều này, ví dụ vì chúng tôi được pháp luật yêu cầu tiết lộ dữ liệu, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng việc chia sẻ dữ liệu là hợp pháp. Để nhận thêm thông tin chi tiết về các tiêu chuẩn và biện pháp bảo vệ của chúng tôi đối với chuyển khoản quốc tế, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ info@naga.com.

10. Quyền truy cập, đính chính, xóa, giới hạn xử lý và tính linh động của dữ liệu

Theo yêu cầu, bạn có quyền nhận thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân, được lưu trữ về bạn bất cứ lúc nào, miễn phí. Ngoài ra, bạn có quyền đính chính dữ liệu sai và quyền chặn và quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn đến mức không có nghĩa vụ lưu trữ hợp pháp hoặc hoạt động được quy định cho phép chúng tôi xử lý dữ liệu.

Hơn nữa, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi trả lại dữ liệu mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi (quyền về tính linh động của dữ liệu). Theo yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ trao dữ liệu cho bên thứ ba do bạn chọn. Bạn có quyền nhận dữ liệu ở định dạng tập tin chuẩn.

11. Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu

Bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu bất cứ lúc nào.

Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký