Nạp tiền vào tài khoản NAGA

Cách nạp tiền?
Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản của mình bằng thẻ tín dụng chính, tiền điện tử, hoặc phương thức thanh toán thay thế. Để nạp tiền, hãy làm theo các bước đơn giản sau:

 1. Đăng nhập tài khoản của bạn và đảm bảo rằng bạn đã nâng cấp nó
 2. Nhấp vào “Nạp tiền vào Tài khoản” và chọn phương thức nạp tiền
 3. Nhập số tiền đầu tư của bạn
 4. Xác nhận khoản nạp của bạn
Nạp tiền vào tài khoản của bạn có an toàn không?
Có, nạp tiền vào tài khoản của bạn hoàn toàn an toàn, riêng tư và bảo mật. Tất cả các giao dịch được truyền bằng công nghệ Lớp cổng bảo vệ (SSL), đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được giữ an toàn.
Chi tiết phương thức thanh toán
Chúng tôi chấp nhận hàng loạt phương thức thanh toán bao gồm thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, tiền điện tử và phương thức thanh toán thay thế.
Để xem danh sách đầy đủ các phương thức thanh toán sẵn có, thời gian xử lý và phí liên quan đến chúng, vui lòng tham khảo liên kết này: Phương thức thanh toán .
Công ty có quy định khoản nạp đầu tiên tối thiểu không?
Không, không có số tiền tối thiểu cần thiết cho khoản nạp lần đầu.

Thông thường, nhà giao dịch mới nạp từ 200 EUR đến 500 EUR để dùng thử nền tảng trước khi nạp tiền lần thứ hai.

Vui lòng lưu ý: Để nạp tiền vào tài khoản của bạn, bạn phải nâng cấp tài khoản của bạn lên tài khoản Live.
Những đồng tiền nào được hỗ trợ?
Bạn có thể mở tài khoản NAGA bằng một trong 4 đồng tiền giấy hoặc 4 đồng tiền điện tử:

 • USD — United States Dollar
 • EUR — Euro
 • GBP — Pound sterling
 • PLN — Polish złoty
 • NGC — NAGA Coin
 • BTC — Bitcoin
 • ETH — Ethereum
 • BNB — Binance Coin

Bạn có thể nạp tiền bằng đồng tiền tài khoản của bạn hoặc bằng đồng tiền khác được hỗ trợ theo phương thức thanh toán mà bạn sử dụng. Tỷ giá hối đoái (nếu có) sẽ được tính vào ngày tiền nạp được xử lý vào tài khoản của bạn.
Cách nạp tiền bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ?
Để nạp tiền bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, vui lòng chọn Thẻ tín dụng / Thẻ ghi nợ, trong Danh mục nạp tiền và nhập các chi tiết sau:  

 • Số thẻ
 • Ngày hết hạn
 • CVV2/CVC2 (3 chữ số ở mặt sau của thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ của bạn)
Trong vòng vài phút, tài khoản của bạn sẽ được ghi có với các khoản tiền. Nếu yêu cầu của bạn không được phê duyệt vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ được thông báo qua email.
Cách nạp tiền qua điện chuyển khoản?
Để nạp tiền bằng cách sử dụng chuyển khoản ngân hàng, vui lòng chọn "Wire Transfer" trong danh mục nạp tiền và sao chép chi tiết ngân hàng của chuyển khoản.
Vui lòng lưu ý: nạp tiền bằng điện chuyển khoản có thể mất tới 4-7 ngày làm việc. Tài khoản giao dịch NAGA của bạn sẽ được ghi có sau khi chuyển khoản được ngân hàng của chúng tôi xác nhận. Tỷ giá hối đoái (nếu có) sẽ được tính vào ngày tiền nạp được xử lý vào tài khoản của bạn.
Cách nạp tiền sử dụng Neteller?
Để gửi tiền bằng Neteller, vui lòng chọn đối tác của Net Neteller từ các phương thức thanh toán thay thế trong danh mục nạp tiền và làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Neteller của bạn.
 2. Xem lại chi tiết giao dịch.
 3. Xác nhận thanh toán.

Trong vòng vài phút, tài khoản giao dịch của bạn sẽ được ghi có. Nếu vì bất kỳ lý do nào, yêu cầu của bạn không được phê duyệt, bạn sẽ được thông báo qua email.
Cách nạp tiền sử dụng Skrill?
Để gửi tiền bằng Skrill, vui lòng chọn Nhóm Skrill, từ các phương thức thanh toán thay thế trong trong danh mục nạp tiền và làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Skrill của bạn.
 2. Xem lại chi tiết giao dịch.
 3. Xác nhận thanh toán.

Trong vòng vài phút, tài khoản giao dịch của bạn sẽ được ghi có. Nếu vì bất kỳ lý do nào, yêu cầu của bạn không được phê duyệt, bạn sẽ được thông báo qua email.
Cách nạp tiền sử dụng Giropay?
To deposit using Giropay, please select “Giropay” from the alternative payment methods in the deposit menu, and follow these steps:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Giropay của bạn.
 2. Xem lại chi tiết giao dịch.
 3. Xác nhận thanh toán.

Trong vòng vài phút, tài khoản giao dịch của bạn sẽ được ghi có. Nếu vì bất kỳ lý do nào, yêu cầu của bạn không được phê duyệt, bạn sẽ được thông báo qua email.
Tôi có thể nạp tiền vào NAGA bao nhiêu lần?
Không có giới hạn về số lượng tiền gửi vào tài khoản NAGA của bạn. Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản của mình bao nhiêu lần tùy ý
Tôi có thể nạp tiền dưới tên hoặc thẻ tín dụng của người khác không?
Không, NAGA KHÔNG chấp nhận bất kỳ khoản tiền nạp nào từ bất kỳ bên thứ ba nào. Chỉ có thể thanh toán từ tài khoản có cùng tên với tài khoản trên tài khoản giao dịch của khách hàng do các quy định hiện hành.
Tìm hiểu thêm Ít hơn
Tạo tài khoản miễn phí
Đăng ký