1. Zakres stosowania:

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje Państwa o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych na stronie witrynie https://www.naga.com (zwanej dalej "witryną internetową") przez NAGA Group AG (zwanej dalej "nami" lub "my"). Jesteśmy administratorem wszystkich danych osobowych, które są zbierane na witrynie internetowej, chyba że niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera oświadczenia o odstępstwach.

Możesz kierować swoje pytania do zespołu ds. ochrony danych osobowych w The NAGA Group AG pod następujący adres e-mail: info@naga.com

Dane osobowe definiuje się jako informacje, które pomagają w identyfikacji osoby, a więc dane, które można powiązać z daną osobą. Obejmują one zazwyczaj imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu. Ponadto dane czysto techniczne, które można powiązać z daną osobą, są rozumiane jako dane osobowe.

2. Automatyczne gromadzenie danych dostępowych / plików dziennika serwera

Przy każdym dostępie do strony internetowej automatycznie zbieramy szereg danych technicznych, które są danymi osobowymi.

Są to:

  • Adres IP użytkownika

  • Nazwa otwieranej strony internetowej lub pliku

  • Data i godzina dostępu

  • Przesyłana ilość danych

  • Powiadomienie o udanym dostępie

  • Typ i wersja przeglądarki

  • System operacyjny użytkownika

  • Typ terminala użytkownika, w tym adres MAC

  • URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona)

Dane te nie są łączone z innymi danymi osobowymi, które użytkownik aktywnie przekazuje w ramach strony internetowej.

3. Co to jest adres IP

Każde urządzenie (np. smartfon, tablet, komputer PC), które jest podłączone do Internetu, posiada przypisany adres IP. To, jaki jest to adres IP, zależy od rodzaju dostępu do Internetu, z którym urządzenie jest aktualnie podłączone do Internetu. Może to być adres IP przydzielony przez dostawcę Internetu, np. jeśli użytkownik jest połączony z Internetem z domu przez bezprzewodową sieć LAN. Może to być jednak również adres IP przydzielony użytkownikowi przez dostawcę sieci telefonii komórkowej lub adres IP dostawcy publicznych lub prywatnych bezprzewodowych sieci LAN albo innego portu dostępu do Internetu. W najpopularniejszej obecnie formie (IPv4) adres IP składa się z czterech bloków liczbowych. W większości przypadków użytkownik prywatny nie będzie używał stałego adresu IP, ponieważ Twój dostawca przydziela go Tobie tylko tymczasowo (tzw. dynamiczny adres IP). Zasadniczo jasne przydzielenie danych użytkownika jest łatwiejsze dzięki spójnemu adresowi IP (tzw. "statycznemu adresowi IP"). Poza celem ścigania nieautoryzowanego dostępu do naszej oferty internetowej z reguły nie wykorzystujemy tych danych w stosunku do konkretnych osób, lecz jedynie w celu anonimowej oceny, która z naszych stron internetowych jest faworyzowana, ile razy dziennie następuje dostęp do strony internetowej itp.

4. Ciasteczka

Pliki cookies (tzw ciasteczka) są małymi plikami tekstowymi, które są zapisywane przez odpowiednią przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej. W ten sposób poszczególne serwisy internetowe mogą "rozpoznawać" i "zapamiętywać" Państwa ustawienia. Z jednej strony służy to przyjazności stron internetowych, a tym samym zwiększenia wygody z ich korzystania przez klientów (np. przy zapisywaniu danych do logowania). Z drugiej strony, pliki cookies są wykorzystywane do rejestrowania statystycznego wykorzystania stron internetowych oraz do wykorzystania zebranych w ten sposób danych do celów analizy i reklamy.

Niektóre pliki cookies są automatycznie usuwane z urządzenia zaraz po opuszczeniu strony internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookies są przechowywane przez pewien okres, który w danym przypadku nie przekracza dwóch lat (trwałe pliki cookie). Dodatkowo ustawiamy również tzw. cookies stron trzecich, które są zarządzane przez strony trzecie, w celu świadczenia określonych usług.

Użytkownik może mieć wpływ na korzystanie z plików cookie. Większość przeglądarek udostępnia opcję, za pomocą której można ograniczyć lub całkowicie uniemożliwić przechowywanie plików cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z takich stron, a w szczególności komfort ich użytkowania, jest znacznie ograniczony bez włączonych cookies.

5. Nawiązywanie kontaktu

Po skontaktowaniu się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-maila), dane użytkownika są przechowywane w celu przetworzenia żądania i w przypadku dalszych zapytań.

6. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics ustawia kilka plików cookie (por. powyżej) w celu identyfikacji przeglądarki użytkownika. Zazwyczaj informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Na tej witrynie internetowej aktywowaliśmy jednak funkcję anonimizacji adresu IP, dzięki czemu Google przetwarza Państwa adres IP w krajach członkowskich UE lub innych krajach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA. Na polecenie operatora tej witryny internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług operatorowi strony internetowej związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP, który jest przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics, nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych związanych z korzystaniem przez Państwa z witryny internetowej stworzonych przez cookies (łącznie z Państwa adresem IP) i przetwarzaniu tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do Państwa przeglądarki, która jest dostępna pod tym linkiem.

7. Zmiany, poprawki i aktualizacje

Na życzenie mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o danych osobowych, które zostały zapisane na Państwa temat w dowolnym momencie. Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania nieprawdziwych danych oraz prawo do zablokowania i usunięcia swoich danych osobowych, o ile nie istnieje przeciwny prawny obowiązek przechowywania lub regulowana działalność pozwalająca na przetwarzanie tych danych. W tym mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami, przesyłając emaila na adresinfo@naga.com

8. Przechowywanie danych

Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do wykonania usług, o które Państwo prosili lub na które wyrazili Państwo zgodę, chyba że prawo stanowi inaczej.

9. Strony trzecie i transfery międzynarodowe

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w ramach NAGA Group AG, jak również stronom trzecim, ale tylko w celu realizacji wszelkich informacji lub wniosków o wsparcie, które przesyłają Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. W tym celu i tylko w razie potrzeby Państwa dane osobowe mogą być również przesyłane, przechowywane i/lub wykorzystywane w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), który nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony jak EOG. Podając nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo na to zgodę.

Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i standardami. Jeśli nie jest to możliwe, na przykład dlatego, że jesteśmy zobowiązani przez prawo do ujawnienia danych, zapewnimy, że ich udostępnianie jest zgodne z prawem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat naszych standardów i zabezpieczeń dotyczących transferów międzynarodowych, prosimy o kontakt pod adresem info@naga.com.

10. Prawo dostępu, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia danych

Na życzenie, mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o danych osobowych, które przechowujemy na Państwa temat w dowolnym momencie. Ponadto mają Państwo prawo do sprostowania nieprawdziwych danych oraz prawo do usunięcia danych osobowych, o ile nie istnieje przeciwny prawny obowiązek przechowywania lub regulowana działalność, która pozwala nam na przetwarzanie tych danych.

Ponadto, mają Państwo prawo zażądać od nas zwrotu danych, które nam Państwo przekazali (prawo do przenoszenia danych). Na żądanie przekażemy te dane również wybranej przez Państwa osobie trzeciej. Mają Państwo prawo do otrzymania danych w standardowym formacie pliku.

11. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w dowolnym momencie.

Utwórz darmowe konto
Zarejestruj sie