REPREZENTOWANA PRZEZ

Andreas Luecke
Benjamin Bilski
Michalis Mylonas

KONTAKT

E-Mail: info@naga.com
Strona główna: https://www.naga.com

WPIS DO REJESTRU - WPIS DO REJESTRU HANDLOWEGO:

Numer rejestracyjny: 136811
Sąd Rejestrowy: Hamburg
IDENTYFIKATOR VAT: DE815592597

KAPITAŁ - KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI LUB POCZĄTKOWY:

42.049.903 EUR

WSKAZANIE ŹRÓDŁA DLA OBRAZÓW I GRAFIK:

OSTRZEŻENIE


(1) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ:

Zawartość naszych stron została stworzona z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować jej dokładności, kompletności ani aktualności. Zgodnie z przepisami ustawowymi jesteśmy odpowiedzialni wyłącznie za własne treści na tych stronach internetowych. W związku z tym nie jesteśmy zobowiązani do kontrolowania przekazywanych lub zapisywanych informacji stron trzecich, ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Nasze zobowiązania do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa pozostają nienaruszone zgodnie z pkt 8 do 10 ustawy o telemediach (TMG).

(2) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI:

Odpowiedzialność za treść linków zewnętrznych (do stron internetowych stron trzecich) spoczywa wyłącznie na operatorach tych stron. W momencie umieszczania linków nie jest dla nas oczywiste żadne potencjalne naruszenie prawa. W przypadku poinformowania nas o naruszeniu prawa natychmiast usuniemy odpowiedni link.

(3) PRAWA AUTORSKIE:

Nasze strony internetowe i ich treść podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone przez prawo (§ 44a i następne ustawy o prawie autorskim), każda forma wykorzystania, powielania lub przetwarzania treści podlegających ochronie praw autorskich na naszych stronach internetowych wymaga uprzedniej zgody odpowiedniego właściciela praw. Pojedyncze reprodukcje są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, nie mogą więc służyć ani bezpośrednio, ani pośrednio do celów zarobkowych. Nieautoryzowane wykorzystanie treści chronionych prawami autorskimi jest karalne (§ 106 ustawy o prawie autorskim).
Utwórz darmowe konto
Zarejestruj sie