1. Omvang

Deze verklaring inzake gegevensbescherming informeert u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens op de website https://www.naga.com (hierna de "Website" genoemd) door de NAGA Group AG (hierna "wij" of "ons" genoemd). Wij zijn de gegevensbeheerder van alle persoonlijke gegevens die op de Website worden verzameld, tenzij deze verklaring inzake gegevensbescherming afwijkende verklaringen bevat.

U kunt uw vragen richten aan het team voor gegevensbescherming van de NAGA Group AG via het volgende e-mailadres: info@naga.com

Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als informatie die helpt bij het identificeren van een persoon, dus gegevens, die aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Deze omvatten doorgaans hun naam, e-mailadres of telefoonnummer. Bovendien worden zuiver technische gegevens, die aan een persoon kunnen worden gekoppeld, opgevat als persoonlijke gegevens.

2. Automatische verzameling van toegangsgegevens/serverlogbestanden

Bij elke toegang tot de Website verzamelen we automatisch een reeks technische gegevens, m.a.w. persoonlijke gegevens.

Dit zijn:

  • IP-adres van gebruiker

  • Naam van de website of het bestand dat wordt geopend

  • Datum en tijd van toegang

  • Hoeveelheid verzonden gegevens

  • Melding van succesvolle toegang

  • Browsertype en -versie

  • Besturingssysteem van de gebruiker

  • Type terminal van gebruiker, inclusief MAC-adres

  • Verwijzende URL (de eerder bezochte site)

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere persoonlijke gegevens, die u actief indient binnen het kader van de Website.

3. Wat is een IP-adres?

Elk apparaat (bijv. smartphone, tablet, pc) dat verbonden is met het internet heeft een toegewezen IP-adres. Welk IP-adres dit is, is afhankelijk van het type internettoegang waarmee het apparaat momenteel verbinding heeft met het internet. Het kan een IP-adres zijn dat uw internetprovider aan u heeft toegewezen, bijvoorbeeld als u thuis via een draadloze LAN verbinding hebt met het internet. Het kan echter ook een IP-adres zijn dat uw mobiele netwerkprovider aan u heeft toegewezen of een IP-adres van een provider van openbare of particuliere draadloze LAN-netwerken of een andere toegangspoort voor internet. In zijn momenteel meest voorkomende vorm (IPv4) bestaat het IP-adres uit vier nummerblokken. Meestal zal u als privégebruiker geen consistent IP-adres gebruiken omdat uw provider dit slechts tijdelijk aan u toewijst (het zogenaamde dynamische IP-adres). In principe is een duidelijke toewijzing van gebruikersgegevens eenvoudiger met een consistent IP-adres (het zogenaamde statische IP-adres). Afgezien van het doel om ongeoorloofde toegang tot ons internetaanbod te vervolgen, gebruiken wij deze gegevens over het algemeen niet met betrekking tot personen, maar alleen om anoniem te beoordelen welke van onze websites de voorkeur genieten, hoeveel keer per dag de website wordt benaderd, enz.

4. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de browser opslaat op uw apparaat wanneer u onze website bezoekt. Op deze manier kunnen individuele websiteservices uw instellingen 'herkennen' en 'onthouden'. Aan de éne kant dient dit voor de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus ook voor de gebruikers (bijv. opslag van logingegevens). Aan de andere kant worden cookies gebruikt om het statistische gebruik van de website te registreren en om de gegevens te gebruiken die op deze manier zijn verzameld voor analyse- en reclamedoeleinden.

Sommige cookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd zodra u de website weer verlaat (de zogenaamde sessiecookie). Andere cookies worden gedurende een bepaalde periode opgeslagen, die in het individuele geval niet langer is dan twee jaar (persistente cookies). Daarnaast stellen we ook zogenaamde cookies van derden in, die door derden worden beheerd om specifieke diensten te kunnen leveren.

U kunt het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers bieden een optie waarmee het opslaan van cookies kan worden beperkt of volledig kan worden voorkomen. Houd er echter rekening mee dat het gebruik en vooral het gebruikscomfort beperkt zijn zonder cookies.

5. In contact komen

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen met het doel uw verzoek te verwerken en in het geval van vervolgvragen.

6. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics stelt verschillende cookies in (zie hierboven) om uw browser te identificeren. Normaal gesproken wordt de informatie, die de cookie genereert over uw gebruik van deze website, verzonden naar een Googleserver in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben echter de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd, zodat Google eerst uw IP-adres binnen de EU-lidstaten of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal inkorten. Het volledige IP-adres wordt alleen in uitzonderlijke gevallen naar een Googleserver in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze Website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de Website te analyseren, om rapporten over de activiteiten van de Website te verzamelen en om verdere services te leveren aan de beheerder van de Website met betrekking tot de Website en het internetgebruik. Het IP-adres, dat door uw browser wordt verzonden binnen het bereik van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt voorkomen dat Google gegevens verzamelt met betrekking tot uw gebruik van de Website die door de cookie is gemaakt (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens verwerkt, door de plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via deze link.

7. Wijzigingen, correcties en updates

Op verzoek heeft u het recht om gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die op elk moment over u zijn opgeslagen. Bovendien hebt u het recht om valse gegevens te corrigeren en het recht om uw persoonlijke gegevens te blokkeren en te verwijderen, voor zover er geen tegengestelde wettelijke opslagverplichting of gereglementeerde activiteit is die ons in staat stelt de gegevens te verwerken. Hiertoe kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met info@naga.com .

8. Gegevensopslag

We slaan persoonlijke gegevens alleen op zolang dit nodig is voor het uitvoeren van de services die u hebt aangevraagd of waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven, tenzij anders bepaald door de wet.

9. Derden en internationale overdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met andere entiteiten binnen de NAGA Group AG en met derden, maar alleen met het doel om informatie of ondersteuningsverzoeken die u via e-mail of het contactformulier indient, op te vangen. Voor dat doel en alleen indien nodig kunnen uw persoonlijke gegevens ook worden verzonden, opgeslagen en/of gebruikt in een land buiten de Europese Economische ruimte (EER) dat niet hetzelfde beschermingsniveau biedt als de EER. Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij dit doen.

We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en beschermd worden in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en normen. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn om gegevens openbaar te maken, zullen we ervoor zorgen dat het delen van de gegevens legaal is. Voor meer gedetailleerde informatie over onze normen en voorzorgsmaatregelen voor internationale overdrachten kunt u contact met ons opnemen via info@naga.com.

10. Recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en portabiliteit van gegevens

Op verzoek heeft u het recht om gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die we op elk moment over u hebben opgeslagen. Bovendien hebt u het recht om valse gegevens te corrigeren en het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, voor zover er geen tegengestelde wettelijke opslagverplichting of gereglementeerde activiteit is die ons in staat stelt de gegevens te verwerken.

Bovendien hebt u het recht om ons te verzoeken de gegevens die u ons hebt verstrekt (recht op portabiliteit van gegevens) terug te sturen. Op verzoek zullen we de gegevens ook aan een derde van uw keuze overhandigen. U hebt het recht om de gegevens in een standaardbestandsformaat te ontvangen.

11. Recht van klacht op toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

U hebt het recht op elk moment een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Maak een gratis account aan
Registreer