VERTEGENWOORDIGD DOOR

Andreas Luecke
Benjamin Bilski
Michalis Mylonas

CONTACTPERSOON

Telefoon: +49 40 5247 791 0
E-mailadres: info@naga.com
Startpagina: https://www.naga.com

INSCHRIJVING REGISTREREN - INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER:

Registratienummer: 136811
Inschrijvingsrechtbank: Hamburg
BTW-NUMMER: DE815592597

KAPITAAL - INITIEEL OF OORSPRONKELIJK KAPITAAL:

42.049.903 EUR

BRONVERMELDING VOOR AFBEELDINGEN EN GRAFIEKEN:

DISCLAIMER


(1) VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD:

De inhoud van onze pagina's is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We kunnen echter de juistheid, volledigheid of actualiteit van de inhoud niet garanderen. Volgens wettelijke bepalingen zijn we bovendien verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze webpagina's. In dit verband moeten we er rekening mee houden dat we daarom niet verplicht zijn om louter de verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren, of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Onze verplichtingen om het gebruik van informatie te verwijderen of te blokkeren onder de algemeen geldende wetten blijven hierdoor onaangetast, zoals vastgelegd in 8 tot 10 van de Telemediawet (TMG).

(2) VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE LINKS:

De verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe links (naar webpagina's van derden) ligt uitsluitend bij de beheerders van de gelinkte pagina's. Er waren geen schendingen zichtbaar op het moment dat er een koppeling tot stand kwam. Mocht enige juridische inbreuk bij ons bekend worden, dan zullen we de betreffende link onmiddellijk verwijderen.

(3) AUTEURSRECHT:

Op onze webpagina's en hun inhoud is het Duitse auteursrecht van toepassing. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de wet (§ 44a en volgende van het auteursrecht), vereist elke vorm van gebruik, reproductie of verwerking van werken die onderworpen zijn aan auteursrechtelijke bescherming op onze webpagina's de voorafgaande toestemming van de respectieve eigenaar van de rechten. Individuele reproducties van een werk zijn alleen toegestaan voor privégebruik, dus mogen niet direct of indirect dienen voor inkomsten. Onbevoegd gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken is strafbaar (§ 106 van de auteursrechtwet).
Maak een gratis account aan
Registreer