1. Rozsah

Toto prohlášení o ochraně údajů vás informuje o typu, rozsahu a účelu sběru a používání osobních údajů na webové stránce https://www.naga.com (dále jen „Webová stránka“) NAGA Group AG (dále jen „my“). My jsme zodpovědní za kontrolu veškerých osobních údajů, které jsou shromažďovány na Webové stránce, pokud toto prohlášení o ochraně dat neobsahuje ustanovení, která by byla v rozporu s výše uvedeným.

Své dotazy můžete adresovat týmu ochrany osobních údajů v NAGA Group AG na následující e-mailové adrese: info@naga.com

Osobní údaje (osobní data) se definují jako informace, které pomáhají při identifikaci osoby, a tudíž mohou být napojeny na nějakou osobu. Obvykle zahrnují jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. A navíc, čistě technická data, která mohou být spojena s osobou, se považují za osobní data.

2. Automatický sběr přístupových dat / logy na serverech

Při každém přístupu na webovou stránku automaticky shromažďujeme sérii technických dat, což jsou osobní údaje.

Patří mezi ně:

  • IP adresa uživatele

  • Název webové stránky nebo souboru, na který byl zaznamenán přístup

  • Datum a čas přístupu

  • Přenesené množství dat

  • Oznámení o úspěšném přístupu

  • Typ prohlížeče a verze

  • Operační systém uživatele

  • Typ terminálu uživatele, včetně adresy MAC

  • URL doporučující osoby (dříve navštívené stránky)

Tato data nejsou sloučená s jinými osobními údaji, které aktivně odesíláte do rozsahu webových stránek.

3. Co je to IP adresa

Každé zařízení (např. chytrý telefon, tablet, PC), které je připojené k internetu, má alokovanou IP adresu. Která adresa to bude, to závisí na typu internetového přístupu, s nímž je zařízení v současné době připojeno k internetu. Může to být IP adresa, kterou vám poskytovatel internetu přidělil, například pokud jste připojeni k internetu z vašeho domova přes bezdrátový LAN. Může to být ale také IP adresa, kterou vám přidělil váš poskytovatel mobilní sítě, nebo IP adresa poskytovatele veřejných nebo soukromých bezdrátových sítí LAN nebo jiného přístupového portu. IP adresa ve své nejběžnější podobě se skládá ze čtyř bloků čísel. Vy jako soukromý uživatel většinou nebudete používat konzistentní IP adresu, neboť váš poskytovatel vám ji poskytne pouze dočasně (tzv. dynamická IP adresa). Jasná alokace uživatelských dat je v zásadě jednodušší s konzistentní IP adresou (tzv. „Statickou IP adresou“). Vedle toho, že účelem je stíhat neautorizovaný přístup k naší internetové nabídce, obvykle nepoužíváme tyto údaje v souvislosti s osobami, ale pouze za účelem anonymního hodnocení, která z našich webových stránek je preferována, kolikrát denně byl přístup apod.

4. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, který si příslušný prohlížeč ukládá na vaše zařízení, když navštívíte naši webovou stránku. Takto mohou individuální webové služby „rozpoznat“ a „zapamatovat“ vaše nastavení. Na jedné straně toto pomáhá uživatelské přívětivosti webových stránek, a tudíž i pro uživatele (např. ukládání přihlašovacích údajů). Na druhé straně, cookies se používají pro jako záznam statistiky používání webových stránek a pro využívání dat, která byla shromážděna tímto způsobem za účelem analýzy a reklamy.

Některé cookies se automaticky vymažou z vašeho zařízení, jakmile znovu opustíte webovou stránku (tzv. cookie seance). Ostatní cookies se uloží na nějakou dobu, která nepřekročí v individuálním případě dva roky (trvalé cookies). Dále nastavujeme tzv. cookies třetí strany, které se spravují třetími stranami s cílem poskytnout konkrétní služby.

Používání cookies můžete ovlivnit. Většina prohlížečů poskytuje volbu, se kterou můžete omezit nebo úplně zabránit ukládání cookies. Vezměte prosím na vědomí, že používání a konkrétně komfort používání je omezen bez cookies.

5. Navazování kontaktů

Poté, co nás budete kontaktovat (např. přes kontaktní formulář nebo e-mail) se uloží detaily uživatele za účelem zpracování vaší žádosti a pro případ následných dotazů).

6. Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu analýzy webů, kterou poskytuje Google Inc. („Google“). Google analytics nastavuje několik cookies (viz výše) pro identifikaci vašeho prohlížeče. Informace, které cookie generuje o vašem používání těchto webových stránek, se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Aktivovali jsme však funkci anonymizace IP na těchto webových stránkách, takže Google nejprve zkrátí vaši IP adresu v členských státech EU nebo jiných státech, které ratifikovali Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa se přenáší na server Google v USA ve výjimečných případech a tam se zkracuje. Dle pokynů provozovatele těchto webových stránek použije Google těchto informací pro analýzu vašeho používání webových stránek, pro sestavování zpráv o aktivitách webových stránek a pro poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek v souvislosti s používáním webových stránek a internetu. IP adresa, která se přenáší vaším prohlížečem v rozsahu Google Analytics, není sloučená s ostatními daty Google.

Můžete zabránit Googlu ve shromažďování dat souvisejících s vaším používáním webových stránek vytvořených pomocí cookie (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto dat tak, že stáhnete a nainstalujete plug-in pro svůj prohlížeč, který je k dispozici pod tímto odkazem.

7. Změny, opravy a aktualizace

Pokud požádáte, máte právo dostávat informace týkající se osobních údajů, které byly uloženy o vaší osobě, a to kdykoliv a zdarma. Navíc máte právo nechat si opravit nesprávné údaje a právo zablokovat a smazat své osobní údaje, pokud tomu nebude bránit právní nařízení ukládající povinnost údaje uchovávat nebo regulovaná aktivita umožňující nám zpracovávat data. V tomto můžete kdykoliv kontaktovat info@naga.com.

8. Ukládání údajů

Osobní údaje ukládáme pouze tak dlouho, jak dlouho je to nezbytně nutné pro poskytování služeb, o které jste požádali, nebo k jejichž poskytování jste udělili souhlas, s výjimkou situací, kdy je v zákoně opak.

9. Třetí strany a mezinárodní převody

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s jinými subjekty v rámci NAGA Group AG i třetími stranami, ale pouze za účelem doplnění informací nebo vyhovění žádosti o podporu, kterou podáte e-mailem nebo přes kontaktní formulář. Za tímto účelem a pouze v nezbytně nutném případě mohou být zaslány též vaše osobní údaje, uloženy a použity v nějaké zemi mimo Evropský hospodářský prostor (angl. European Economic Area, zkr. EEA), která nenabízí stejnou úroveň ochrany jako EEA. Když nám poskytnete své osobní údaje, vyjadřujete tím souhlas s výše uvedeným.

Podnikneme veškeré přiměřeně nutné kroky k zajištění toho, aby byly vaše osobní údaje uloženy v bezpečí a aby byly chráněny v souladu s našimi právními závazky a standardy. Pokud to nebude možné, například proto, že jsme ze zákona povinni zveřejnit údaje, zajistíme, aby sdílení dat bylo legální. Potřebujete-li podrobnější informace o našich standardech a zajištění bezpečnosti pro mezinárodní převody, kontaktujte nás prosím na adrese info@naga.com.

10. Právo přístupu, opravení, smazání, omezení zpracování a přenositelnosti dat

Pokud požádáte, máte právo dostávat informace týkající se osobních údajů, které u nás byly uloženy o vaší osobě, a to kdykoliv a zdarma. Navíc máte právo nechat si opravit nesprávné údaje a právo smazat své osobní údaje, pokud tomu nebude bránit právní nařízení ukládající povinnost údaje uchovávat nebo regulovaná aktivita umožňující nám zpracovávat data.

Dále máte právo požádat nás, abychom vrátili ta data, která jste nám poskytli (právo na přenositelnost dat). Na požádání také předáme data třetí straně dle vašeho výběru. Máte právo přijímat data ve standardním formátu souboru.

11. Právo podat stížnost orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů

Máte právo si stěžovat orgánu pro dozor nad ochranou osobních údajů

Vytvoř si bezplatný účet
Registrovat